Няколко „ключа“ от Корана

Няколко „ключа“ от Корана:

Всемилостивия Аллах обича;

„..Аллах обича благодетелните.“ (ал-Бакара; 195)

„..Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.“ (ал-Бакара; 222)

„..Аллах обича богобоязливите.“ (ал-Имран; 76)

„..Аллах обича благодетелните.“ (ал-Имран; 134)

„..Аллах обича търпеливите.“ (ал-Имран; 146)

„..Аллах обича благодетелните.“ (ал-Имран; 148)

„..Аллах обича уповаващите се Нему.“ (ал-Имран; 159)

„..Аллах обича благодетелните.“ (ал-Маида; 13)

„..Аллах обича благодетелните.“ (ал-Маида; 93)

„..Аллах обича богобоязливите.“ (ат-Тауба; 4)

„..Аллах обича богобоязливите.“ (ат-Тауба; 7)

„..Аллах обича пречистващите се.“ (ат-Тауба; 108)

„..Аллах обича безпристрастните.“ (ал-Худжурат; 9)

„..Аллах обича справедливите.“ (ал.Мумтахана; 8 )

„Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица..“ (ас-Саф; 4)

„О, вярващи, който от вас се отрече от своята религия, [знайте, че] Аллах ще доведе хора, които обича и те ще Го обичат – смирени пред вярващите,
могъщи пред неверниците, и
които се борят по пътя на Аллах, и
не се страхуват от хула на хулител. Това е благодатта на Аллах. Той я дарява комуто пожелае. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.“ (ал-Маида; 54)

Всевишния Аллах не обича;

„..Аллах не обича престъпващите.“ (ал-Бакара; 190)

„..Аллах не обича развалата.“ (ал-Бакара; 205)

„..Аллах не обича неверниците.“ (ал-Имран; 32)

„..Аллах не обича угнетителите.“ (ал-Имран; 57)

„..Аллах не обича угнетителите.“ (ал-Имран; 140)

„..Аллах не обича горделивия, самохвалеца.“ (ан-Ниса; 36)

„..Аллах не обича никой изменник, грешник.“ (ан-Ниса; 107)

„Аллах не обича да се прогласява за злото освен от угнетения..“ (ан-Ниса; 148)

„..Аллах не обича престъпващите.“ (ал-Маида; 87)

„..Той не обича прахосниците.“ (ал-Анам; 141)

„..Той не обича разхищаващите.“ (ал-Араф; 31)

„..Той не обича престъпващите.“ (ал-Араф; 55)

„..Аллах не обича изменниците.“ (ал-Анфал; 58)

„..Той не обича надменните.“ (ан-Нахл; 23)

„..Аллах не обича никой изменник, неблагодарник.“ (ал-Хадж; 38)

„..Аллах не обича ликуващите [заради богатство].“ (ал-Касас; 76)

„..Аллах не обича сеещите развала.” (ал-Касас; 77)

„..Той не обича неверниците.“ (ар-Рум; 45)

„..Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.“ (Локман; 18)

„..Не обича Той угнетителите.“ (аш-Шура; 40)

„..Аллах не обича горделивите, самохвалците.“ (ал-Хадид; 23)

Най-важният ‘ключ’;

« Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.” »(ал-Имран; 31)

Кого колко трябва да обичат вярващите?

« „А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах..“ »(ал-Бакара; 165)

Някои ‘играчки’, които понякога ни спъват и препречват пътя водещ към Неговата Обич;

« „Разкрасена е за хората любовта към страстите –
към жените и децата,
и струпаните купища от злато и сребро,
и към отбраните коне,
и добитъка,
и посевите.
Това е насладата на земния живот, но най-прекрасният пристан е завръщането при Аллах.“ » (ал-Имран; 14)

Ето още ‘играчки’;

« Кажи: “Ако вашите
бащи,
синове,
братя и съпруги,
и родът ви,
и имоти, които сте придобили,
и търговия, за която се плашите от застой,
и жилища, които харесвате,
са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борба по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора.“ » (ат-Тауба; 24)

(бел. Някои от думите се повтарят. Ала, след като Аллах(с.т.) е решил да ги повтори значи и в това има някаква мъдрост!)

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s