НОЩТА КАДР

СУРА КАДР

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!  
1. Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.
(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от тайнството на Запазения скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Освен “Нощта на могъществото” и и “Нощта на предопределението”, “Лайлату-л-кадр” означава и “Нощта на почитта”, защото тя е израз на почит, която Всевишният Аллах е оказал на отдадените на Него.)

2. Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?
3. Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.
4. Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея ­ с позволението на техния Господ ­ за всяка повеля.
5. Мир е тя до началото на развиделяването.


Пророкът Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е полагал неимоверни усилия (в служене на Аллах) през последните 10 дни от месец Рамадан, каквито не е полагал по никое друго време. (Муслим, 1175, от Аиша)

Едно от нещата, които пратеникът е правел през тези десет дена, е да се уедини на Итикяф в очакване на Лейлат Ал-Кадр (Бухари, 1913, Муслим, 1169). В Ас-Сахихейн, в хадис на Аиша (радиаллаху анха) се разказва, през последните 10 дни на Рамадан, Пророкът (саллеллаху алейхи ве селлем ) е ставал прав за молитва през нощта (къям ал-лейл – стоене прав през нощта), събуждал семейството си и е стягал пояса си. (Бухари, 1920, Муслим, 1174). Муслим добавя: той полагаше много усилия и стягаше пояса си. Фразата “стягаше пояса си” е метафора, изразяваща подготовка за богослужение и много усилия в служене на Аллах, повече от обикновено. Има значение на “запретвам си ръкавите” за молитва (т.е. подготвям се за полагане на големи усилия). Казано е също така, че това е и метафора за стоене настрана от жените и въздържане от сексуални връзки.

В друг хадис се разказва, че Аиша (радиаллаху анха) казва: “Никога не съм виждала Пророка (саллеллаху алейхи ве селлем) да рецитира целия Коран в една нощ или да прекарва цялата нощ в молитва до сутринта, или да говее през целия месец, освен през месец Рамадан” (Сунан ан-Насаи, 1641). Думите “стои прав за молитва през нощта” може да означават няколко неща: че той е прекарвал по-голямата част от нощта в богослужение; или че е прекарвал цялата нощ в молитва; или че не е прекарвал цялата нощ, а времето около Иша и Сухур, и през друго време, което може да означава, че е стоял прав за молитва през цялата нощ. Фразата “и е събуждал семейството си” означава, че той е събуждал съпругите си за молитва Киям ал-лейл. Знае се, че той (саллеллаху алейхи ве селлем ) е събуждал съпругите си през цялата година, но през последните 10 нощи от Рамадан ги е будел, за да прекарат част от нощта в молитва.

В Сахих Бухари се разказва, че Пророкът (саллеллаху алейхи ве селлем ) се събудил една нощ и казал: “Слава на Аллах! Какви огромни изпитания ни се изпращат през тази нощ! Какво съкровище ни се дава през тази нощ! Кой ще събуди обитателите на домовете? Има жени, които са облечени на този свят и голи в отвъдното.” (Бухари, 1074) Разказва се също (в Сахих ал-Бухари), че той (саллеллаху алейхи ве селлем) е събуждал Аиша (радиаллаху анха) и когато е ставал за молитвата Уитр (Бухари, 952). Но когато е събуждал съпругите си през последните 10 нощи от Рамадан, той (саллеллаху алейхи ве селлем) го е правил много по-настоятелно, отколкото през останалото време на годината. Този факт говори за особената важност, която е отдавал на молитвата през това време.

Всеки мюсюлманин трябва да следва примера на Пророка (саллеллаху алейхи ве селлем), защото най-добрият пример е неговия, и да полага усилия в служенето на Аллах. Не трябва да пропилява часовете през тези дни и нощи. Защото знаем, че това време може би никога няма да се върне, тъй като смъртта, с която секват всички удоволствия ще сполети всеки, и тя може да дойде внезапно. И тогава той ще съжалява, но вече ще е твърде късно.

Една от уникалните ценности на тези нощи е, че сред тях е именно нощта Кадр. Всевишният Аллах казва в Свещения Коран:

“Ха-Мим. Кълна се в ясната Книга. Низпослахме я Ние в благословена нощ (т.е. Нощта Ал-Кадр – Нощта на Могъществото). Ние предупреждаваме. През нея се решава всяко мъдро дело по заповед от Нас. Ние пращаме (пратениците) – милост от твоя Господ. Той е Всечуващия, Всезнаещия.” (Ад-Духан 44:1-6).


Свещеният Коран е низпослан през тази нощ, а Кадр която Всевишния е определил като благословена. Група от първите мюсюлмани – включваща видни личности като Ибн Аббас, Катада, Саид ибн Джубаир, Икрима, Муджахид и др., предават че нощта в която Свещеният Коран бил низпослан е нощта Кадр. Фразата “През нея (тази нощ) се решава всяко мъдро дело” означава, че през тази нощ се решава съдбата на всички същества за следващата година. През тази нощ се определя кой ще живее, кой ще умре, кой ще бъде спасен, кой ще бъде обречен, кой ще бъде изпратен в Рая, кой ще бъде изпратен в Ада, кому ще бъде оказана почест, кой ще бъде унизен, къде ще има бедствия и недоимък, и всичко останало, което Аллах желае за годината. Това означава, че съдбата на всички същества се пише през нощта Кадр – и Аллах знае най-добре, че през нощта Кадр записът на бъдещите събития се изпраща от ал-Лехв ал-Махфуз.

Ибн Аббас казва: “Можеш да видиш човек, който обзавежда дома си и обработва нивата си, а той е един от онези, които ще умрат”, т.е. през нощта Ал-Кадр е решено, че той ще е един от онези, които ще умрат (през следващата година). И е казано, че през тази нощ съдбата на хората се показва на ангелите.

“Кадр” означава благоговение или почест, т.е. това е нощта, която се почита заради специфичния й характер и защото този, който прекарва тази нощ в молитва, спечелва благоволението на Аллах. Има мнения също така, че “Кадр” означава стесняване, в смисъл, че остава скрито кога точно е тази нощ. Ал-Халил ибн Ахмед казва: Нощта е назована Лейлат Ал-Кадр, защото земята се стеснява от големия брой ангели (които слизат) през тази нощ и Кадр означава стесняване. Аллах Всевишния казва:

А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.” (Ал-Фаджр 89:16)

, т.е. чрез свиване или намаляване на средствата за препитание. Твърди се също така, че Кадр означава Кадар, т.е. че през тази нощ се решава всичко за идната година, както Аллах е казал:

През нея се решава всяко мъдро дело… (Ад-Духан 44:4)

, защото отреденото от Аллах е решено и низпослано през тази нощ. Така Аллах я е назовал нощта Кадр, заради огромната й стойност, която има при Него и защото тогава се опрощават много грехове и се прикриват много вини, защото това е нощта на опрощението, както Абу Хурайра (радиаллаху анху) разказва в сборника хадиси Ас-Сахихейн, че Пророкът (саллеллаху алейхи ве селлем ) е казал: “Който се изправя за молитва през нощта Кадр с вяра и с надеждата, че ще му бъде въздадена награда за това, всичките му отминали грехове ще бъдат опростени.” (Ал-Бухари, 1810; Муслим, 760).

Източник: Анонимен

http://muslims50.hit.bg/arhiv/noshta_Kadr.htm

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s