За образованието на мюсюлманката…

Ролята на жената мюсюлманка е съвършено уникална по своята същност: Ислямът е предписал задълженията й както пред Бога, така пред съпруга, децата, семейството, роднините, обществото, дори и към самата нея. Всеки аспект от нейния живот, Аллах е определил с превъзходен ред.

Тя е любяща жена и майка, отговорна пазителка на семейното огнище, загрижена сестра, надежден приятел и партньор. Тя е възпитателка, помощник и съветник.

Едно от най-големите права, които ислямът предоставя на жената, е правото й на образование! Жените проявяват голяма осведоменост по отношение на хадисите. Например Айша, Аллах да е доволен от нея, е предала над 2000 хадиса. При това тя е имала не само религиозно образование, а се е отличавала в поезията, литературата, историята, медицината и други дялове от науката.

Имам аз-Зухри е казал: „Ако сравним знанията на Айша с тези на останалите жени, то нейните ще се окажат повече.” Поради това, сподвижниците на Пророка, саллеллаху алейхи уе селлем, казвали: „Когато не ни бе ясен някой хадис, ние се допитвахме да Айша”. В историята има много мюсюлманки, които също се изявявали в науката, при това не само в религиозната.

Каквато и да е ролята на жената – съпруга, майка, сестра, предприемач, работеща извън дома си, на нея са й нужни знания. Стремежът към знания – това не е само нейно право, а задължение на всеки мюсюлманин, било той мъж, или жена. Дори самият Пророк отделял от времето си за обучение на жените и момичетата и ги поощрявал в стремежа им за повече знания.

А кой възпитава мъжете – жената. „Бъдещето на една нация е в ръцете на нейните жени” е казал Балзак. Друг поет е казал: „Майката е училище, което подготвя за живота благородни хора”.

Не е възможно да се възпита силна, многостранно развита личност, ако този, който възпитава не е образован. Всяка майка е длъжна да даде на детето си адекватно възпитание и образование. Ислямските учени в тази връзка казват : „Ако обучаваш мъж – учиш един човек, ако обучаваш жена – учиш цялата нация!”

И така, съвременната жена трябва да бъде грамотна, ерудирана, винаги готова да помогне на мъжа, роднините и особено на децата.

Ислямът гарантира на жената не само това право. Както е казано в Свещения Коран, жената има равни права с мъжа. В исляма жената независимо от това дали е омъжена или не, се счита за човек със собствени права, а не просто като придатък на мъжа, или негово отражение.

Така например, тя има пълното право да се разполага с имуществото си и след като се омъжи! Обърнете внимание, че ислямът е дал тези права на жената преди повече от 1400 години! Римското законодателство, дори английското до 19 в. не давали право на жената да владее и се разпорежда със своята собственост. Цялото й имущество отивало за ползване от мъжа. За да получи право на образование и работа е било необходимо да се бори столетия!

Жената в ислямския призив

За да може жената да оцени това, което й е дал ислямът, е необходимо знанията за тази универсална религия да достигнат до всеки един от нас. Това ще стане възможно с помощта на призива.

Призивът към религията на Аллах /дауа/ е дълг на всеки мюсюлманин. Той се явява като един вид преклонение и проява на покорност пред Аллах. Призивът не се ограничава с лекции и уроци, които са способни да дават само учените, и то не всички.

Всяка мюсюлманка може да стане призоваваща към Аллах – със своето поведение, с отношението към околните, с начина на обличане, със своите знания, които предава на другите; с търпението и надеждата за въздаяние от Аллах; когато призовава към одобряваното и устоява на порицаваното чрез всички позволени от ислямското законодателство /шериа/ средства.

При това, тя може да го прави от дома си или посредством институция, докато работи или се учи…

Един ислямски шейх бил в мюсюлманска страна. Когато минал покрай учебна сграда попитал: ”А кой се учи в тези заведения?” Отговорили му: „Момчета”. Той попитал: „А има ли училище за девойки?”. „О, не, не, шейх. Колкото повече знаят, толкова повече проблеми ще имаме”. „Чакайте!” – казал шейха.” Що за религия е това? За какво говорите? Аллах се обръща винаги към нас така: О вие, които повярвахте… т.е, Той се обръща и към мъжете и към жените. Всеки айят или хадис се отнася както за мъжа, така и за жената. И когато Пророка, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: „Знанието е фард” /Знанието е задължение/, той е имал в предвид всички мюсюлмани, включително жените”.

Повишавайки нивото на вярата и знанията си, жените допринасят за духовното развитие на подрастващите. Нали именно жената се явява първото училище за всяко дете! Нали тя – праведната жена, е която отговаря за дома и децата, в отсъствието на мъжа!

Възпитанието на децата започва с възпитание на самите себе си. А възпитанието на самите нас не е възможно без знание и мъдрост. Аллах Всевишния е повелил: „Кажи:„Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Поучават се само разумните хора…” /Свещен Коран, 39:9/

За да израстне здраво и силно дърво на знанието, за него е нужно да подготвим почвата и да посеем в нея малко семенце.Ние сме строители на нашата общност, работещи за бъдещето на уммата.

Надяваме се, че състоянието на образованието на мюсюлманите скоро ще се подобри и ние ще можем да водим децата си в училище без страх за тяхното възпитание. Надяваме се още, че мъжете ще обърнат внимание на проблема и няма да го оставят за решаване само на крехките женски плещи.

Иска ни се също, масовото мюсюлманско съзнание да се утвърди така, че за всички да стане ясно – образованието на жените не е по-маловажно от това на мъжете! Майката е главният възпитател на детето, който полага основите на новата личност. А ако строителят е неквалифициран, то и основите на сградата, която изгражда ще бъдат слаби. Това, в края на краищата, ще доведе до разрушение.

Жените съзнават своята отговорност към мъжете и децата, така че – помогнете им да станат по-образовани! Поддържайте ги в провежданите от тях мероприятия! А те, разбира се, ще положат всички усилия, иншаАллах, за да възпитат здраво, образовано и адекватно на времето, в което живеем поколение.

информация: благодарение на Sumaya Mahmud

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s